Hoe lever ik het mestmonster aan?

MESTONDERZOEK EXCL. MESTMONSTERKIT (zelf afleveren)

Als je via de webshop een mestonderzoek hebt besteld waarbij je het mestmonster zelf op afspraak komt langs brengen dan ga je als volgt te werk:

1. Vul de vragenlijst die je per e-mail hebt ontvangen zo volledig mogelijk in en retourneer deze per mail aan mij.
2. Na het ontvangen van de ingevulde vragenlijst maak ik met jou een afspraak waar en wanneer je het mestmonster af kunt komen leveren.
3. Pak een klein beetje verse mest dat niet in aanraking is geweest met de grond en doe dit in een plastic zakje. In principe is 1-2 mestballetjes voldoende. Ik hebben ongeveer 4 gram nodig om een goed mestonderzoek te kunnen uitvoeren. Zorg er voor dat er zo weinig mogelijk lucht bij het mestmonster zit. Doe een tweede plastic zakje er om heen om lekken te voorkomen. 
4. Schrijf op een enveloppe naam van het dier, naam eigenaar en de datum waarop je het mestmonster genomen heeft.

LET OP! Bewaar het monster zo koel mogelijk tot het moment van afleveren! Mestmonsters mogen niet ouder zijn dan 1 dag.